Download

I : Phần mềm lập trình PLC Siemens

Logo windows 7,8,10 – 64bit

Logo windows 32bit

Wincc v7.0 cho windows 32bit :  wincc v7.0 32bit

Step7 – Microwin cho win10 64Bit   : Hướng dẫn cài đặt

II : Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi

Phần mềm GX work2 : GX work2 32bit

Phần mềm GX work2- 64bit : Part1 , Part2, Part3, Part4, Part5, Part6

Bản Update GX Work2 – 64bit : Download ở đây

OPC PLC Mitsubishi : Download ở đây

III : Phần mềm Tia portal
Phần mềm Tia Portal V14 SP1 : Download ở đây
Phần mềm PLCSIM Advanced 2.0 : Download ở đây
Phần mềm WinPCap 4.1.3 : Download ở đây

III : Phần mềm Factory IO
Phần mềm Factory IO V2.2.3 : Download ở đây

IV : PHẦN MỀM PLC OMRON
Phần mềm CX One: Download ở đây

V : PHẦN MỀM PLC – HMI DELTA
Phần mềm WPLSOFT V2.47: Download ở đây
Phần mềm DOPSOFT: Download ở đây

VI : PHẦN MỀM Hãng LS
Phần mềm HMI LS XP Builder V2.03: Download ở đây

Chat Zalo
Gọi ngay