Hướng dẫn đăng ký tài khoản, mua khóa học

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:
* Đăng ký tài khoản các bạn làm như sau:
Bước 1 : Click vao mục Đăng ký trên wbsite tuhocplc.com

Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin vào Form và nhấn nút Đăng ký

* Đăng Nhập Website
Trên website các bạn click vào mục Đăng nhập

Điền đầy đủ thông tin vào khung và ấn Đăng nhập

Trong trường hợp bạn quên Tên tài khoản hoặc mật khẩu có thể chọn đăng nhập theo Gmail bằng cách click vào chữ G

Và chọn đến địa chỉ Gmail bạn đã đăng ký tài khoản thành viên